styczeń 2019 - Faktura-NT

Sprzedaż węgla – wzór faktury z oświadczeniem
Opublikowano 4 stycznia 2019

d 1 stycznia zmienił się stan prawny dotyczący sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 r. nabywca (zamiast potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy, który nie będzie już stosowany) obowiązany będzie złożyć oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych.

Oświadczenie takie będzie można złożyć bezpośrednio na fakturze.

Przygotowaliśmy specjalny szablon faktury zawierający:
– oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych
– imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
– numer PESEL finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego, jeśli został nadany

Jednorazowy koszt szablonu to 99 zł brutto.
Zamówienie można złożyć wysyłając email na adres biuro@sokaris.pl


Do góry