Moduł JPK

Moduł JPK

Nowo nałożony na przedsiębiorców obowiązek comiesięcznego wysyłania raportów w postaci plików JPK do MF nie musi być uciążliwy. Faktura-NT posiada wbudowane funkcje eksportu plików JPK, bezpośrednio do internetowej bramki Ministerstwa lub do pliku XML. Pozwala także na eksport dokumentów sprzedaży w postaci elektronicznej do biur rachunkowych.

Do góry
Integracja z usługami sieciowymi

Integracja z usługami sieciowymi

Twój czas jest cenny. A chochlik klawiaturowy nie śpi… Podaj jedynie jego numer NIP. Nudnym uzupełnianiem pozostałych danych zajmie się nasza usługa COMPANIES.
Importujesz? Chcesz odliczyć VAT? Twój partner handlowy musi mieć aktualny VAT UE. Faktura-NT może sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości posiłkując się unijną bazą danych VIES.

Do góry
Sprzedaż

Sprzedaż

Intuicyjny interfejs ułatwia szybkie wydrukowanie faktury VAT, a ponad 20 szablonów daje możliwość dostosowania wydruku do indywidualnych preferencji użytkownika. Przy wystawianiu faktur eksportowych towary wprowadzone na magazyn w PLN są automatycznie przeliczane na walutę wystawianej faktury według średniego kursu NBP z dnia wystawienia. Faktury VAT można także błyskawicznie wystawiać do paragonów wydrukowanych za pomocą systemu.

Do góry
Zamówienia

Kontroluj płatności online

Zintegrowanie aplikacji z modułem bankowym pozawala na kotrolowanie przychodzących przelewów w czasie rzeczywistym. Tym samym oszczędzasz czas, a w efekcie pieniądze.

Do góry
Zakup

Zakup

W każdej firmie zakup towarów to jeden z najważniejszych elementów prowadzonej działalności. Cena jaką płacimy za towary często decyduje o naszym zysku. Nie bez znaczenia jest również kontrola naszych zobowiązań w stosunku do dostawców. Możliwość klasyfikacji faktur zakupowych będzie pomocnym narzędziem wspomagającym zarządzanie.

Do góry
Rejestry

Rejestry

Na podstawie wystawionych faktur generowane są rejestry VAT służące do późniejszego księgowania. W oparciu o wystawione faktury eksportowe Faktura-NT drukuje rejestr faktur eksportowych z przeliczeniem wartości na PLN.

Do góry
Analizy

Analizy

Analiza obrotów i zysków jest nieocenionym narzędziem pomocnym do globalnego oszacowania rentowności firmy. Kilkadziesiąt raportów pozwala precyzyjnie oceniać wyniki współpracy z dowolnym kontrahentem lub grupą kontrahentów, a także ułatwia wyróżnienie najbardziej dochodowych towarów i usług. Analiza jest podstawą dzisiejszego biznesu i jej opanowanie jest gwarancją sukcesu.

Do góry
Płatności

Płatności

Kontrola płatności pozwoli trzymać rękę na pulsie. Możliwe stanie się monitorowanie zobowiązań płatniczych kontrahentów powstałych przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Spóźniający się otrzymają wezwanie do zapłaty, ci którzy zapłacili po terminie notę odsetkową. Dzięki dokumentom kasowym KP i KW oraz rozliczaniu kasy środki finansowe firmy będą stale pod kontrolą. Program przypomni o zobowiązaniach, podając ich wysokość i planowane terminy zapłaty.

Do góry
Intrastat

Intrastat

System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i polega – z jednej strony – na przekazywaniu przez niektórych przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty, zaś z drugiej strony – na gromadzeniu tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich przetwarzaniu, kontroli oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT.

Do góry
Magazyn

Magazyn

Baza towarów, stany magazynowe, automatycznie wyliczanie marży dla poszczególnych grup towarowych to elementy, które stanowią podstawę prawie wszystkich systemów sprzedaży. Jednak nasz system został wyposażony dodatkowo w zdjęcia towarów, lokalizację w magazynie, ceny specjalne dla poszczególnych kontrahentów i wiele innych udogodnień.

Do góry
Narzędzia

Narzędzia

Producenci oprogramowania dokładają ogromnych starań, ażeby praca z ich systemami była komfortowa. Firma SOKARIS największy nacisk kładzie na prostotę i funkcjonalność. W trosce o Państwa cenny czas przygotowaliśmy gamę opcji wspomagających obsługę systemu.

Do góry
Przelewy

Przelewy

Bankowe polecenie przelewu to podstawowy dokument transferu pieniędzy. Popularność banków internetowych sprawiła, iż elektroniczna postać dokumentu Elixir-0 staje się coraz bardziej powszechna. Możliwość automatycznego generowania polecenia przelewu do wystawionej faktury, będzie elementem motywującym kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań.

Do góry
Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna

Stare polskie przysłowie brzmi „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Zadbaj o to, aby korespondencja wychodząca z Twojej firmy wyglądała profesjonalnie. Dodatkowym zyskiem będzie oszczędność czasu koniecznego do adresowania wielu kopert i paczek. System jest wyposażony w szereg szablonów korespondencji seryjnej, pozwalając na wybór najodpowiedniejszego dla wizerunku firmy.

Do góry