Uncategorized Archives - Faktura-NT

KSeF w Faktura-NT
Opublikowano 4 stycznia 2024

W najbliższym czasie pojawi się wersja Faktura-NT z możliwością obsługi KSeF. Pracujemy nad tym, aby proces wysyłki i pobierania dokumentów z KSeF był maksymalnie zautomatyzowany.

Na liście wstawionych faktur wyświetlany jest status i numer KSeF
Zapis pliku w formacie FA(2)

Mamy nadzieje, że KSeF w Faktura-NT będzie dla Państwa niemal całkowicie bezobsługowy.

Po zapisaniu faktury jest ona wysyłana przez program do KSeF, po czasie otrzymuje nr KSeF wraz z QR Codem


Do góry

KseF – Krajowy system e-Faktur
Opublikowano 27 października 2023

Od lipca 2024 zacznie obowiązywać nowy, rządowy system przekazywania faktur między podmiotami. Pracujemy na tym, aby nowy obowiązek nie przysparzał Państwu większych trudności, a proces wymiany faktur był maksymalnie automatyczny. Prace trwają, zostaniecie Państwo powiadomieni w najbliższym czasie o ich postępach. W przypadku pojawienia się pytań, jesteśmy dostępni pod numerem 22 38 956 38.


Do góry

Weryfikacja numeru rachunku na białej liście.
Opublikowano 19 lutego 2020

Wyobraź sobie pewną hipotetyczna sytuację.

Gdzieś w Polsce, późny wieczór… Pan Jan, zwyczajny przedsiębiorca, po ciężkim dniu w końcu ma chwilę czasu. Siada do komputera z zamiarem uregulowania wszystkich płatności, zalegających w segregatorze z napisem “Do zapłaty”. Jest późno, więc nasz bohater liczy na to, że z zadaniem upora się w miarę szybko. Kiedy bierze segregator do ręki widzi przyklejoną przez księgową Grażynę fiszkę z napisem: „Przed wykonaniem przelewu sprawdź numer rachunku na białej liście!”. Jan przypomina sobie o nowym obowiązku i każdy rachunek bankowy weryfikuje przed wysłaniem przelewu. Zajmuje mu to około 4 minut na każdą z płatności. Ma do wykonania 16 przelewów. Cała operacja zajmuje mu nieco ponad godzinę.

W innym miejscu Polski, w tym samym czasie, przed komputerem siedzi Tomasz. Również ma 16 faktur do zapłacania, jednak on korzysta z programu. Każdą fakturę wprowadza do systemu. System generuje dla każdej faktury QR Code. W nim zawarty jest (automatycznie zweryfikowany na białej liście) numer rachunku, numer faktury, kwota faktury, nazwa odbiorcy płatności i kwota do zapłaty. Dodanie faktury kosztowej zajmuje Tomaszowi 40 sekund na fakturę. Zapłacenie jej z poziomu bankowej aplikacji mobilnej i używając QR Code to 5 sekund. Tomasz ma pewność, że wyśle przelew na odpowiedni numer rachunku i że nie pomyli się w kwocie i numerze faktury.

Zgadnij – jakiej aplikacji używa Tomasz?Do góry

Sprzedaż węgla – wzór faktury z oświadczeniem
Opublikowano 4 stycznia 2019

d 1 stycznia zmienił się stan prawny dotyczący sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy. Od 1 stycznia 2019 r. nabywca (zamiast potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy, który nie będzie już stosowany) obowiązany będzie złożyć oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych.

Oświadczenie takie będzie można złożyć bezpośrednio na fakturze.

Przygotowaliśmy specjalny szablon faktury zawierający:
– oświadczenie o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych
– imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
– numer PESEL finalnego nabywcy węglowego uprawnionego do odbioru deputatu węglowego, jeśli został nadany

Jednorazowy koszt szablonu to 99 zł brutto.
Zamówienie można złożyć wysyłając email na adres biuro@sokaris.pl


Do góry